Home

Mercedes-Benz 170Vb (W136) 1953

Instrumenten

The instruments

Parallellt med det övriga arbetet så har också instrumenten i instrumentpanelen restaurerats. Samtliga instrument har kontrollerats, rengjorts och reparerats när det behövts, och efter det har de nu återfått sitt ursprungliga utseende som de en gång hade när bilen var ny för ungefär 60 år sedan.

In parallel with other work, the instruments in the instrument panel has also been restored. All instruments have been inspected, cleaned and repaired if needed, and they have now regained its original appearance as they once had when the car was new, for about 60 years ago.

Instrumentpanelen med de olika instrumenten som det var när jag påbörjande renoveringen. Längst till vänster ett kombiinstrument med tankmätare och oljetrycksmätare i samma. I mitten sitter hastighetsmätaren och till höger en mekanisk klocka. Under panelen sitter en temperaturmätare för motorns kylsystem. Det var inte original, men var mycket vanligt att man kompletterade med ett sådant.

The instrument panel with the instruments when the restoration begun. At the far left there is a instrument with fuel gauge and oil pressure gauge combined. The speedometer is located in the middle, and on the right side there is a watch, purely mechanical. Below the panel there is a temperature gauge for the engine coolant system. It was not original, but a common add-on.

Den helmekaniska klockan under demontering.

The mechanical clock during disassembly.

Hastighetsmätaren i originalskick.

The speedometer in its original condition.

Kombiinstrumentet. Tankmätaren är helt mekanisk, består av endast en inkommande axel som är kopplad direkt till visaren via en arm och vrids ca 0-90° beroende på givaren i tanken. Trots att instrumentet till det yttre såg slitet ut, fungerade det perfekt. Det behövdes endast rengöras, smörjas lite, och får lite ny färg.

The combined fuel & oil pressure instrumet. The fuel gauge is purely mechanical, consisting of only one input shaft that is connected directly to the pointer through an arm and twisted about 0-90°, depending on the sensor in the tank. Although the instrument looked poor and worn out, it worked perfectly. It only needed to be cleaned, lubrication and some new paint.

Kromringarna runt instrumenten gick inte att rädda, därför tillverkades nya.

The instruments chrome rings could not be saved, therefore, made new ones.

Nytillverkade instrumentringar. Dessa tillverkades med hjälp av mässingsplåt som formades av en mall i en svarv. Sedan polerades och förnicklades de. Ringen längst bort är klar, de andra två är ännu inte förnicklade.

New chrome rings. These were made using thin sheet of brass that was shaped by a template in a lathe, then polished and nickel plated. The ring on the right is finished, the other two are still not nickel plated.

Instrumenthuset med fastsättningsbygel blästrades och lackerades om.

The instrument housing with mounting bracket where sand-blasted and re-painted.

Klockan klar. Ny instrumentring och färg, samt lite olja i urverket, ja... sen gick den som en klocka igen.

The clock finished. New chrome ring and paint, and a little oil in the clockwork, and... yes, now its running like a clock again.

Hastighetsmätaren efter renoveringen. Även kilometerräknaren nollställdes.

The speedometer after restoration. The odometer was also reset.

Kombiinstrumentet efter uppfräschningen och en ny kromring

The combined instrument after refurbishing and a new chrome ring

|<   <   12 13 14 15 16   >   >|


M-B Classic