Home

Mercedes-Benz 170Vb (W136) 1953

Karossarbete

Body work

Februari/February - maj/May 2015
All rost har tagits bort och ersatts av ny plåt. Nya balkar har tillverkats och svetsats på plats. Karossen har sedan målats med en epoxygrund och alla svetsfogar har övertäckts av karosskitt. Sedan sprutades tunnflytande rostskyddsmedel in i alla dolda utrymmen och balkar. Till sist har karossen målats i samma svara färg som ramen och underredsmassa sprutats på. Nästa steg i renoveringsarbetet är att fixa till skärmar, trösklar, dörrar, baklucka och motorhuv.

All rust has been removed and replaced by the new material. New beams were made and welded into place. The body was painted with an epoxy primer and all welds have been covered by body putty. Low viscosity rust preventive was then sprayed into all hidden spaces and beams. Finally, the body has been painted in the same color as the frame and underbody compound was applied. Next step is to fix the wings, sills, doors, trunk cover and the hood.

Hela underredet nylackat med slagtålig epoxygrund.

The entire undercarriage painted with durable epoxy primer.

Hål borrades i balkarna för att kunna spruta in tunnflytande hålrumsvätska.

Holes were drilled in the beams to inject thin rust protection fluid.

Svetsfogarna övertäcktes med karosserikitt.

The welds were covered with body putty.

Underredet målat med halvmatt svart lack. Även rostskyddsbehandling av hålrummen har utförts.

The undercarriage painted with semi-matt black paint. Also corrosion protection of cavities have been performed.

Närbild av underredet efter lackering.

Close up of the undercarriage.

Nu har även underredsmassan sprutats på.

The underbody compound applied.

Det kompletta chassit med ram väntar på att få karossen tillbaka.

The complete chassis with frame waiting for the body.

22:a maj 2015. Chassit och den halvfärdiga karossen äntligen återförendade igen efter mer än fem och ett halvt år! Fortsatt renovering av karossen följer.

22th May 2015. The chassis and the semi-finished body finally recombined again after five and a half years! To be continued...

|<   <   18 19 20 21 22   >   >|


M-B Classic