Home

Mercedes-Benz 170Vb (W136) 1953

Tennspackling

Body soldering

Juni/June - juli/July 2015
Tennspackling av karossen har påbörjats. För att få ett långvarigt resultat behöver karossen tennspacklas innan lackering. Detta gjordes redan av fabriken från början på ställen i karossen som behövdes jämnas ut. Tennspackling är på många sätt överlägset plastspackel pga. att det binder bättre till den underliggande plåten och därför uppstår det heller inga sprickor efter en tids användning. Andra fördelar med tennspackling är att det motstår värme bättre och det går att pulverlackeras. Först förtennas den rena plåten på det område som ska spacklas, sedan värms plåten och tennet upp till rätt temperatur. När rätt temperatur uppnåtts appliceras tennet i halvsmält form på plåten där det smetas och plattas ut med hjälp av en spatel. Ytan kan sedan omedelbart filas ner till rätt profil med hjälp av en pansarfil. Sandpapper används inte. Efter det är ytan klar att grundlackeras.

Body soldering has begun. To get a god and long lasting result, the body needs to be soldered with tin before painting. Body soldering was originally used in the 1950s at the car manufactory plant. Body soldering are superior to plastic putty because it binds better to the underlying sheet metal, and therefore no cracks occurs when the sheet metal moves due to temperature differences. Other benefits of tin soldering is that it resists heat better and it can be powder coated. First you apply tinning butter on the clean sheet metal, then the area of sheet metal and tin is warmed up to the right temperature. When the correct temperature is reached, the tin are applied and smeared and flattened out with help of an oak paddle. Immediately after, the surface can be filed down to the correct profile with the help of a body file. Sandpaper is not used. After that, the surface is ready for priming.

Verktyg som används vid tennspackling. Gasolbrännare, karosseritenn, spatel och pansarfil. Innan tennet appliceras penslas lödpasta på (ej på bild).

Tools being used. A Propane torch, body solder, paddle and a body-, or panzer file with holder. Before soldering, tinning butter must be brushed on the surface.

Den lagade framskärmen behöver tennspacklas på flera ställen. Först blästras ytan för att få den absolut plåtren.

The repaired frontwing need tin soldering in several places. First, the sheet metal is sand basted.

Sedan smetas det halvsmälta tennet ut. Rätt temperatur har uppnåtts när tennet är som smör i konsistensen...

After that, the solder is applied. The correct temperature is reached when the tin is like butter...

Och sedan filas ytan ner till rätt profil med hjälp av en pansar- eller karosserifil.

The surface is filed down to correct profile using a body- or panzer file.

Den färdigspacklade framskärmen.

The front wing done after tin soldering.

Med grundfärg. Nu återstår bara topplacken och sedan montering på bilen.

The front wing primed. Only the topcoat remains and then mounting on car.

Arbete påbörjat med att tennspacka bucklorna på bakskärmen.

Bodysoldering of the rear wing started.

Bakskärmen klarspacklad med hjälp av tenn.

Done with bodysoldering of the rear wing.

Höger framskärm och vänster bakskärm klara för lackering.

Right front wing and left rear wing done.

Oktober 2015. Alla fyra skärmarna klara.

October 2015. All four wings done.

|<   <   19 20 21 22 23   >   >|


M-B Classic