Home

Mercedes-Benz 170Vb (W136) 1953

Kromning av diverse delar

Chrome plating

November 2015
Något som en hobbyrenoverare som jag inte kan göra själv är kromning. Därför lämnade jag i somras in diverse delar på kromning hos Kromteknik i Eskilstuna, vilka nu är klara. Jämfört med till exempel amerikanska 50-talsbilar var dessa bilar ganska enkla för sin tid och sparsamt utsmyckade med kromdetaljer. Det finns till exempel inga kromlister runt rutor och utefter sidorna. Därför var det heller inte så många och stora delar som behövde nytt krom. De delar som nu genomgått förvandling är kofångarna bak och fram, kylarmaskeringen, navkapslar, fönstervevar samt alla yttre och inre handtag till dörrar och baklucka. Längre ner på sidan ser ni resultatet, som blev mycket bra. (Klicka gärna på bilderna nedan om du vill se dem större)

Chrom plating is not possible to do yourself, therefore I let a local plating company (Kromteknik) do the job and all the parts are now finished and done. Compared with, for example American cars from the 50´s, these cars are rather simple and sparingly decorated with chrome details. The re-chromed parts are front and rear bumpers, radiator grille, hubcaps, window cranks and all external and internal handles for doors and trunk. Further down the page you can see the outcome, which became very good. (Click on picture to enlarge them)

De bakre kofångardelarna (samt mellandelen till fram) innan kromning. Dessa köptes nyproducerade (och okromade) från Tyskland.

Rear bumpers before chrome plating. These are newly produced parts and bought un-chromed from Germany.

De andra delarna innan omkromning. De främre kofångardelarna till höger i bild var kraftigt rostskadade med flera stora hål, men de gick att rädda.

All other parts before re-chroming. The front bumper parts to the right in the picture was in very poor condition with large holes, but they could be saved.

De färdiga delarna hämtas upp vid Kromteknik i Eskilstuna.

Parts collected at Kromteknik in Eskilstuna.

Kofångardelarna, totalt sex stycken. De bakre paret på bilden är bakkofångarna som köptes nyproducerade tidigare i somras. De främre kofångardelarna är original, förutom mittendelen som är ny.

All bumper sections, six in total. The rear pair is the rear bumper bought un-chromed and newly produced earlier this summer. The front bumper sections are original, except for the middle part that is new.

Kylarmaskeringen och växelspaken.

The radiator cover and the gear shift lever.

Kylarmaskeringen, som en spegel.

Radiator cover, like a mirror...

De yttre handtagen i delar. De ska plockas ihop och låsen ska monteras.

The outside handles. They will be put together with the locking mechanism.

Navkapslarna och täcklocket för handveven i kylaren.

The hubcaps and the cover cap for the crank handle.

Den nykromade växelspaken är klar med knopp och allt. Knoppen, som är gjord i bakelit, slipades med fint sandpapper och sedan polerades den. Indikeringen av växellägena fylldes med vit pulverlack och efter några minuter i ugnen var den klar.

The gearshift lever complete with knob. The knob, which is made of bakelite, was sanded with fine sandpaper and then polished. The gear positions indicator was filled with white powder coating and was ready after a few minutes in the oven.

|<   <   20 21 22 23 24   >   >|