Home

Mercedes-Benz 170Vb (W136) 1953

Karossarbete, framdörrar

Body work, front doors

Februari/February 2017
Innan trästommen i karossen installeras måste dörrarna tillfälligt monteras. För att glipan/avståndet mellan dörrarna och karossen ska bli lika runt hela dörröppningen (ca: 2,5 mm) måste dörrarna passas in med hög precision. För att ytterligare förhöja utmaningen för bilrenoveraren är alla dörrarna dessutom lite olika eftersom de från början är handgjorda och uppbyggda runt en trästomme, och de har efter snart 70 år ändrat lite i form. Många timmar behöver därför läggas ner på justering av gångjärn, b-stolpar och olika stag inuti dörren för att passformen ska bli perfekt. Trästommen är klädd i karossplåt och den invändiga fönsterhissmekanismen och karossplåten är fäst vid trästommen. Alla dörrarna var i bra skick och alla lås och fönsterhissar fungerade utan anmärkning, men bägge framdörrarna var något rost- och rötskadade i nedre framkant och behövdes repareras. Nya lister och fönsterskenor kommer också att moteras. Insida på dörrarna kommer att göras iordning i samband med att inredningen sätts på plats. (Klicka gärna på bilderna nedan om du vill se dem större)

The doors must be temporary installed before the installation of the strutual wood. The doors must be fitted with high precision so the gap/distance between the doors and the body is the same all around the door opening (approximately 2.5 mm). To further increase the challenge, all the doors are slightly different because they are originally handmade, built around a wooden frame and almost 70 years old. Many hours of work are needed for the fit to be perfect. Hinges, b-pillars and various stays inside the door must be adjusted. The window lift mechanism and the body panel is attached to the wooden frame. All the doors were in good condition and all locks and window cranks worked flawlessly, but both front doors were slightly corroded in the lower front edge and has to be repaired. New rubber seals and window guides will also be mounted. The inside door panels will be mounted when the interior is put in place. (Click on picture to enlarge them)

Dörrarna är tillfälligt monterade för justering och inpassning. Till en början var passformen väldigt dålig.

The doors are temporarily mounted for adjustment and alignment. At first, the fit is very poor.

Efter injustering passade de mycket bättre.

After some adjustments the fit was much better.

Nedre framkanten på höger framdörr behövdes repareras.

The lower front edge of the right front door needs some repair.

Ny träbit och ny plåtbit tillverkades och sattes på plats. Endast träpluggar och lim användes för att få den nytillverkade biten på plats.

New wooden and metal pieces was made. Only wooden plugs and glue where used to fixed the new pieces in place.

Samma problem även på vänsterdörren, och som löstes på samma sätt.

Same problem on the left door, was solved in the same way.

Låsen och fönsterhissarna var i bra skick.

The locks and window cranks where in good shape.

Höger dörr nymålad med den gula epoxygrundfärgen.

Right front door painted with epoxy primer.

Höger framdörr tillbaka på sin plats.

Right front door back in place.

Vänster förardörr innan spackling och grundmålning.

Left front door prior to tin soldering and priming.

Bucklor och ojämnheter fylldes som vanligt i med tennspackel.

As usual, the dents was smoothed using body soldering.

Även vänster förardörr grundmålad och klar.

Left driver's door primed and ready.

|<   <   21 22 23 24 25   >   >|

M-B Classic